IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Fondacija se osniva kao nevladina organizacija koja ima za cilj da podstiče i stimuliše novinare, da svojim radom, tačnim informisanjem javnosti, bez zaziranja od bilo koje političke strukture, ili bilo koje druge moćne organizacije, doprinesu razvoju slobodnog, objektivnog i profesionalnog novinarstva, posebno istraživačkog novinarstva, kako bi novinarska profesija bila ono što treba da bude, a to je javni kontrolor društvenih zbivanja i servis građanima radi što boljih ostvarivanja Ustavom garantovanih prava (svaki građanin „ima pravo da zna”) a sve u cilju razvijanja demokratskih procesa.
Fondacija će u okviru svoje djelatnosti, pored novčane nagrade , obezbjedjivati stručna usavršavanja kako profesionalnih novinara tako i najboljih studenata novinarstva kod nas.Organizovaćemo razne seminare,takodje sa ciljem usavršavanja novinarske profesije.