Štampa 

("Ekspres politika", objavila u srijedu 30. jul 1997. godine)

Mnogo je onih koji tvrde da politička klima ovih meseci u Crnoj Gori podseća na 1948. godinu.
Ljudi su uplašeni, ucene su svakodnevna pojava, kao i pretnje čak i ubistvima dece onih koji drugačije misle od vladajuće garniture na čelu sa premijerom Milom Đukanovićem. O tome se govori šapatom. Telefoni se prisluškuju, a službene prostorije nekih organizacija, kao i dopisništva beogradskih novina pod burnim su okom ne samo policije nego i njihovih foto-aparata i kamera, koje pedantno snimaju sve koji ulaze i izlaze.


U strahu od posledica, većina se - za sada - odlučuje za ćutanje.

Među one koji su u ovom vremenu borbe časti i beščašća imali snage i hrabrosti da pred javnost izađu sa istinom spada i Duško Jovanović, doskorašnji direktor crnogorske Direkcije javnih prihoda, odnosno finansijske policije. On je otvoreno, ne samo progovorio o brojnim malverzacijama, švercu i primerima kriminala, nego je sve to i dokumentovao obimnim dokaznim materijalima. Kada ih čovek vidi, prosto se, kako se to kaže, smrzne, shvativši neverovatne dimenzije kriminalizacije drutšva i države u Crnoj Gori.

Prvo bomba, pa...

Milo Đukanović, premijer, smenio je direktora Direkcije javnih prihoda zbog njegovog navodno lošeg rada.
Jovanović je kriv što je odbio da svira u Milovom orkestru i peva u horu njegovih ministara.
Smena Jovanovića, te njegovog sekretara i pomoćnika obavljena je posle konferencije za štampu Momira Bulatovića, predsednika Republike Crne Gore i predsednika DPS-a, na kojoj je izneo dokumente o nezakonitom poslovanju već čuvene privatne firme ASI iz Podgorice.
Dokumentaciju za svoje tvrdnje predsednik Bulatović dobio je od direktora Direkcije javnih prihoda.
Svima je bilo jasno da se ubrzo očekuje Jovanovićeva profesionalna eliminacija.
U njegovoj fizičkoj eliminaciji nije se uspelo. Naime, na prvi dan majskih praznika ove godine pod službeno vozilo, koje koristi isključivo direktor DJP, podmetnuta je eksplozivna naprava. Dinamit je slučajno otkriven na vreme. Policija je na uviđaj stigla tek sat i po po prijavi i - nikome ništa. Ni do danas se nije saznalo ko su počinioci ovog zlodela koje se samo sticajem srećnih okolnosti nije završilo tragično.
Šta se, zapravo, iza svega ovoga krije, može samo da se pretpostavlja.
- Optužen sam za izrazito loše radne rezultate Direkcije i za naglašenu dolitizaciju njenog rada, jer je - kako je rečeno - zahvaljujući angažovanju direktora, Direkcija pretvorena u mesto koje doprinosi radikalizaciji političkih prilika u Crnoj Gori. Ništa nije vredelo što sam izneo konkretne podatke iz kojih se vidi da je rad Direkcije bolji nego ikada. Nije vredelo ni to što sam tražio da se formulacija o lošem radu Direkcije preformuliše u loš rad direktora, zbog 500 zaposlenih koji godinama, pod teškim uslovima, pa i pretnjama, časno obavljaju svoj posao - kaže nam Duško Jovanović.
Smena Jovanovića i dvojice njegovih bliskih saradnika sprovedena je bez analize rada državnog organa na čijem su čelu bili. Na Jovanovićevo mesto postavljen je Predrag Marković, koji je sa funkcije direktora DJP smenjen pre samo godinu dana.
Slučajevi eliminacija neposlušnih daju sve jasniju sliku stvarnog stanja u crnogorskim vladinim organima.

Policija otvara put švercu


- Polovinom prošle godine počeo sam, u skladu sa svojim obavezama, da obaveštavam sve nadležne o slučajevima nepoštovanja zakona i propisa. Na adrese prvih ljudi Vlade, policije i predsednika države slao sam dokumentaciju i zapisnike koji su činjenicama potvrđivali da su šverc i kriminal uzeli maha - svedoči Jovanović i pokazuje nam službene papire. - Na te moje prijave i upozorenja da nas upravo policija ometa u radu, sprečavajući da obavljamo kontrole koje nam zakon nalaže, niko se nije obazirao, sem predsednika Momira Bulatovića. Počeo sam sa dokazima o prolascima konvoja šlepera, kamiona i sličnih vozila na našem kontrolnom punktu Bioči kod Podgorice. Finansijska policija sprečena je od strane policije, koja je te konvoje pratila, da pregleda prateću dokumentaciju. Oni su, jednostavno, prema severu odlazili bez zaustavljanja.
U januaru ove godine u Crnoj Gori dolazi do pada prihoda od akciza i poreza na promet. Duško Jovanović traži od sva tri potpredsjednika Vlade održavanje međuresorskog sastanka, sa ciljem da se raspravlja o suzbijanju nelegalne trgovine i sive ekonomije. Insistirao je da tom sastanku prisustvuju i predstavnici Ministarstva trgovine, Ministarstva finansija, MUP-a, Direkcije javnih prihoda, ali i Carine i Vojske Jugoslavije.
- U predlogu sam detaljno obrazložio svoj zahtev i upozorio na posledice ukoliko se na navedene pojave odmah ne reaguje. Sastanak je održan, svi su došli, prihvaćene su operativne mere koje sam predložio, ali se one nikada nisu realizovale - svedoči Jovanović. - Taj obrazac ponašanja potom je postao pravilo. Kada je trebalo da se udari po generatoru ovdašnje sive ekonomije, došlo je do blokade rada Direkcije javnih prihoda.
Da je ovo tačno, uverili smo se na osnovu dokumenata o slučajevima iz Podgorice, Bara, Tuza... Rizik pripadnika finansijske policije postajao je sve veći. Redovna policije, koja je bila dužna da im pomaže u radu, sprečavala ih je u tome, pa čak potezala i službeno oružje na svoje kolege.
"Dana 20.12.1996. godine dostavio sam Vam aktom br. 03- 11027- 1-96 informaciju o odbijanju pružanja asistencije radnika MUP-a prilikom preduzimanja službenih radnji od strane Finansijske policije u Tuzima, pa sam smatrao da će ovaj problem biti prevaziđen. Međutim, 28.3.1997. godine uskraćena nam je asistencija MUP-a na prilično grub način prilikom vršenja kontrole skladišnih prostora u blizini Tuške pijace na Zajbelu. U prilogu Vam dostavljam službenu zabelešku. Takođe, 8.4.1997. godine prilikom pokušaja kontrole skladišnog prostora DD "Velepromet" u Baru, a za koji smo operativnim putem došli do saznanja da se u njemu nalaze lagerovane veće količine kafe, povučena je asistencija od strane MUP-a, iako je od strane lica koja obezbeđuju magacin prećeno inspektorima Finansijske policije upotrebom vatrenog oružja. Kompletnu dokumentaciju dostavljam u prilogu. Smatram, gospodine ministre, da ovakvi slučajevi nanose štetu službama koje su u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti zadužene za očuvanje pravnog poretka, MUP pravnog, a Direkcija javnih prihoda ekonomskog... piše, između ostalog, Duško Jovanović 11. aprila ove godine Filipu Vujanoviću, ministru crnogorske policije.

... A karavani prolaze

Naravno, ništa nije preduzeto, naprotiv, rad Finansijske policije još žešće je onemogućavan.
Jovanovića to nije zasutavilo. Pokušavao je, uz izuzetno zalaganje zaposlenih Direkciji, da svoje poslove obavlja što je bolje moguće.
Ponovo 12. juna ove godine šalje službeni dopis ministru policije.
"Dana 29.4.1997. godine inspektori finansijske policije pokušali su da obave kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja preduzeća ASI D.O.O. i EKO D Montenegro D.O.O-Podgorica, međutim, kao što Vam je poznato, prethodno su inspektori Centra bezbjednosti - Podgorica izuzeli komploetnu dokumentaciju o poslovanju ova dva preduzeća...", navodi Jovanović i objašnjava kako ih je upravo policija sprečila da valjano obave svoj posao.
I direktoru DJP je jasno da je dotakao osinje gnezdo. Direktno mu je stavljeno do znanja da mu je od strane policije, a pod pokroviteljstvom Vlade, limitirana zakonska nadležnost. Naravno, Vlada o tome nikako nije donela pismenu uredbu.
- Moja je eliminacija, profesionalna, postala sasvim izvesna. Bilo je samo pitanje kada će se i pod kojim opravdanjem ona izvesti - naglašava Duško Jovanović. - Stavljano mi je i na znanje da bi trebalo da ćutim u ime takozvanih "viših interesa". Nisam i nikada neću na to pristati. Po obrazovanju sam pravnik i počeo sam karijeru kao finansijski policajac. Odlično su mi poznati svi robni i novčani tokovi u Crnoj Gori i uvek sam mislio i mislim da je moja dužnost, pre svega, da poštujem zakon.
Jovanović je danas, verovatno, mogao i lagodno da živi, jer se poslušnost Vladi dobro plaća.
Radije je, međutim, ostao bez posla, sačuvao čast.
On poseduje svu dokumentaciju u kompromitovanom ASI-u, čiji je čelnik formalno Rajko Bobot, dok iza svega stoji, pričaju mnogi u Crnoj Gori, zapravo Vukašin Maraš, šef Službe državne bezbednosti. Na platnom spisku ASI-a bila je i Lidija Đukanović, premijerova supruga. ASI je centar nezakonitog poslovanja, a oko njega su brojni komitenti, privatne firme. Jedan od modela rada ove firme, na primer, bio je da se kupi broj južnog voća, da se roba proda na pijacama Crne Gore i Srbije ili u maloprodaji, a potom se dođe u ASI i od njih dobije izjava, naravno, uz novčanu naknadu, da su to sve oni kupili. Prodavac se time oslobađa obaveze poreza na promet od 28 procenata.

Za vladavinu prava

Ne bi bilo neočekivano da novi rukovodeći tim Direkcije javnih prihoda uskoro izađe sa saopštenjem da je stanje u ASI-u zapravo - odlično. Sve ovo, dabome, na osnovi žalbenog postupka.
- To nije moguće, iako lično sumnjam da će se u Direkciji naći finansijski policajci koji će ispod takvog nalaza staviti svoj potpis. Znam da su to gotovo u celini izuzetno časni ljudi i pravi profesionalci. Bilo kako bilo, verujem da će policija u sprezi sa Vladom naći načina da zataška aferu ASI - smatra Duško Jovanović.
On, takođe, ističe da su kontrolu poslovanja ASI-a radili najstručniji finansijski policajci u Crnoj Gori, iako je Direkciji javnih prihoda sugerisano od strane centara moći da pošalje određene policajce, navedene imenom i prezimenom, koji bi obavili posao po njihovoj volji.
Slučajevi koje smo naveli samo su deo mozaika kriminala koje je sklopio Duško Jovanović i crnogorska finansijska policija. Jovanović tvrdi da, istini za volju, njemu niko nije nudio pare, ali mu je putem posrednika poručivano da ućuti i stvari prepusti drugima.
Na to nije pristao.
Duško Jovanović je čovek koji ne može da se kupi.
Na adresu Direkcije javnih prihoda 11. ovog meseca stiglo je, faksom, pismo Momira Bulatovića, predsednika Republike Crne Gore.
"Želim da Vam ovim putem izrazim zahvalnost i odam priznanje na ogromnom ličnom doprinosu, kao i doprinosu institucije na čijem ste čelu donedavno bili. Vaš profesionalni odnos i angažman, uz visoke moralne osobine koje ste iskazali časno obavljajući svoj odgovorni posao u krajnje neregularnom ambijentu, Vama lično mogu služiti na ponos, a svakom državnom funkcioneru kao primer kako se dostojno i časno treba odnositi prema ukaznaom poverenju".
"Bez obzira na nedavnu odluku Vlade, koja je po svim mojim saznanjima krajnje neutemeljena, pored ponovljenih izraza zahvalnosti, želim da izrazim nadu da ćete uskoro biti u prilici da dajete još značajniji doprinos funkcionisanju Crne Gore kao države zasnovane na vladavini prava", napisao je predsjednik Crne Gore.
Joanović kaže da se to priznanje odnosi, pre svega, na finansijske policajce koji su beskompromisno obavljali svoj posao.
Doskorašnji direktor Direkcije javnih prihoda pokazao se kao čovek koji je imao hrabrosti da mafiji stane na put. I ne samo to - on je i javno progovorio o svemu kada se definitivno uverio da od čelnika institucija zaduženih za očuvanje pravnog poretka i zakonitosti neće dobiti podršku. Naprotiv.
Bomba postavljena pod njegovo vozilo nije bila slučajna. Kao - uostalom - ni njegova smena.
Predsednik crnogorske vlade i njegovi vojnici na čelu sa šefom policije definitivno su pokazali svoja prava lica.

linija


PRIJAVA FINANSIJSKIH POLICAJACA
PRETNJE ZBOG ASI-A

"Dana 10.7.1997. godine u 14.30 časova ispred hotela `Crna Gora` kada smo nas dvojica, ja Komnen Vujinović i Milenko Koruga prelazili parking i prilazili ulazu hotela, nepoznato lice, muškarac star oko 35 godina, izašao je iz putničkog automobila u kome su se nalazila još tri nepoznata lica i obratio nam se govoreći: `Vi ste oni što ste dali onakav izveštaj za ASI, uništiću i vas i vaše porodice`, psujući nam pritom majke i sve što imamo, a onda se posebno obratio meni, Komnenu Vujinoviću, i rekao mi: `A tebe ne samo što ću uništiti, nego ću ti uništiti i porodicu, i kuću, i sve što imaš`. Sve ove pretnje mi smo mirno saslušali i nastavili put u hotel. S obzirom da smo napadnuti po povratku sa posla, tražimo od nadležnih organa da preduzmu sve zakonske mere da bi zaštitili nas i naše porodice od ovakvih i sličnih napada", kaže se u prijavi dvojice finanskijskih policajaca Direkcije javnih prihoda RCG i načelnika Finansijske policije Podgorica.

U REŽIJI VLADE

Direktoru DJP, uz brojne druge u čijem je posedu, upućen je i izveštaj sa njihovog punkta Petrovac od strane načelnika Budimira Minića.
Ovo je slučaj iz maja koji je uredno prosleđen MUP-u Crne Gore, a i primer kako radi Vlada u sprezi sa MUP-om.
"Dana 26.5.1997. godine od strane dežurnog policajca na punktu Petrovac obavešten sam pismeno da je preko punkta u pravcu Bar-Budva u pratnji i obezbeđenju radnika MUP-a prošao konvoj od 18 šlepera koji nijesu zaustavljeni. Šleperi su imali italijanske tablice. Dežurni je bio finansijski policajac Milovan Ostojić. Vreme prolaska konvoja 14.30 časova".

MISTERIJA "PLAVOG OKA"

"Blu aj", bivši brod "Premija", misterija je o kojoj govori ceo Bar. Kupljen je od Ratne mornarice, a danas registrovan u Hondurasu. Formalni vlasnik bio je Gani Voglić, odnosno njegova firma General Turistik kompani "Marko Polo" iz Ulcinja, a potom preduzeća Nataše Kestner "Komitent".
U podacima o ovom brodu stoji da ima gaz od tačno 1,34 mm.
Finansijski policajci su uvidom u carisnku dokumentaciju i operativnim putem saznali da su iz Luke Bar ovim brodom otpremane velike količine kafe, cigareta i viskija za luke Limasol, Drač, La Valeta, Kopar i druge.
Po dokumentaciji, pošto je brod "kao tgepsija", granica njegove plovidbe može da bude samo obalno more SRJ. Nosivost "Plavog oka" je oko sto tona maksimalno.
Podaci govore, odnosno dokumentacija, da je na njega samo u jednoj turi navodnog isplovljavanja u strane luke ukrcano oko 300 tona kafe i 34 tone viskija.
O čemu se radilo? Reč je o pranju poreza pod maskom da je roba izašla iz zemlje, uz oslobađanje plaćanja poreza, carine i akciza, a u suštini kafe i viski prodavali su se, uz ogromnu zaradu prodavca, u SRJ.
"Blu aj" je iznenada nestao. Nigde ga nema i niko ne zna gde je. Ima indicija, saznajemo, da je ili usidren na albanskoj strani Skadarskog jezera ili je potopljen.
U slučaj ovog broda upetljana je, temeljno, i poznata privatna firma "Komitent" iz Podgorice, koju vodi porodica Kestner, poznata po tome što, uz ostalo, radi "sa cigaretama".

MIMO CARINE

Očima finansijskih policajaca nije izmakao ni slučaj broda "Stavros Emanuel" koji je 25. maja u Luku Bar ušao sa teretom od 476 tona kafe.
Sa njega, međutim, ništa nije istovareno po zvaničnim carinskim podacima.
Prošli su mimo carine.
Ovaj brod iz Bara je isplovio sa 2.400 boksova cigareta.
Za vlasnika i druge uključene u ovakav biznis, reč je o zaradama koje mnogi ne ostvare ni u toku celokupnog životnog radnog veka.
Samo nadležni organi Crne Gore mogu da daju odgovor kako je i u ovom slučaju izbegnuta carina i kontrola od strane finansijske policije.