Štampa 

Duško je pripadao nepotkupljivom ljudskom soju, svoje principe platio je glavom koja će svjedočiti onu čuvenu Njegoševu misao „Na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje“.