Štampa 

Duško je pripadao onom, nažalost, malom broju ljudi koji su shvatili da život ima smisla samo ako je oslobođen straha, a on je svojim radom i životom to potvrdio.